Despre proiect

Info proiect

Proiectul Activ în carieră – Goodstart are că obiectiv îmbunătățirea competențelor profesionale a unui număr de 182 de viitori absolvenți din învățământul secundar și terțiar non-universitar (liceele tehnologice, scoli profesionale și/sau postliceale) cu domiciliul într-una dintre regiunile mai puțin dezvoltate ale României.

În cadrul proiectului care se desfășoară pe o perioadă de doi ani, vor avea loc diferite acțiuni care vizează atingera obiectivului, începând cu informarea și selectarea grupului tintă, adică a elevilor din liceele vizate în cadrul proiectului.

Etapa următoare urmărește consilierea profesională a elevilor care au intrat în grupul tintă. Fiecare elev va beneficia de o ședință de consiliere profesională ce are că scop să îl ajute să își clarifice anumite decizii de carieră, dar și să identifice cel mai potrivit loc pentru a face stagiul de practică.

Programele de tutorat, care succed acestei etape, presupun identificarea locurilor potrivite pentru fiecare elev participant la program în parte pentru a-și desfășura activitatea de practică. Acesta se alege ținând cont de mai multe criterii, de la dorința elevului, cerințele din planul de practică, până la disponibilitatea angajatorilor

Grupul țintă: elevi din licee tehnologice, scoli profesionale, școli postliceale din zonele Sud Muntenia, Sud Est, Sud Vest, Centru și București-Ilfov, care provin de la  următoarele domenii de specializare: Turism și alimentație, Comerț, Economic și Industrie alimentară.

Durata proiectului: Septembrie 2020 – August 2022

Obiectivul proiectului: Susținerea procesului de găsire a unui loc de muncă pentru minim 40 de elevi.

Proiectul „ACTIV ÎN CARIERĂ – GOODSTART”  este finanțat prin programul POCU/633/6/14, având codul mysmiss: 132664. Proiectul se implementează în parteneriat: Ward Ashby Studio SRL, lider de parteneriat, cu Ferma Olga SRL.