Atelier de lucru in cadrul proiectului Activ în carieră- GoodStart

Compania Ward Ashby Studio a organizat primul atelier de lucru Activ în carieră – GoodStart. Scopul acestui atelier este de a aduce la aceeași masă atât pe reprezentanții instituțiilor de învățământ cât și pe cei ai companiilor din mediul privat pentru a discuta despre strategii de aliniere a celor doua medii pe termen mediu si lung și despre integrarea cât mai eficientă a noilor generații in mediul de lucru.

La atelier au participat reprezentanți ai instituțiilor de învățământ care sunt parteneri de practică în cadrul proiectului (ex. Colegiul Economic A.D. Xenopol din Bucuresti, Liceul Tehnologic Ion Barbu din Giurgiu) si reprezentanți de companii din diverse domenii de activitate: turism, publicitate & media, grafică, producție video, IT, materiale de construcții.

Având o diversitate de puncte de vedere, în urma atelierului au rezultat o serie de propuneri valoroase care vor fi incluse in studiul pe care compania îl desfășoară în cadrul proiectului. Dintre acestea enumarăm câteva:

  • Introducerea de ședințe de consiliere vocaționala încă din clasele de școală generală, înainte ca elevii să aleagă liceul pe care îl vor urma;
  • Creșterea notorietății școlilor profesionale și de meserii în rândul elevilor cu punctarea beneficiilor unor astfel de cariere;
  • Evaluari periodice sub forma de discuții 1to1 între diriginte si elevi;
  • Aplicarea de metode de invățare și instruire similare celor folosite in mediul corporatist (spre exemplu shadowing).

GoodStory a început în luna septembrie 2020 implementarea proiectului Activ în carieră – Goodstart, un proiect dedicat elevilor din licee tehnologice, școli profesionale și/sau postliceale. Pe parcursul a doi ani, cei 182 de beneficiari vor primi consiliere și îndrumare, vor participa la stagii de practică, după care vor primi asistență în procesul de angajare. Proiectul urmărește de asemenea  implementarea la nivel regional și național a unor modalități inovatoare de stimulare și menținere a interesului elevilor pentru dobândirea de competențe profesionale și transversale.

Valoarea totală a proiectul „ACTIV IN CARIERA – GOODSTART de 2,336,963.04 RON din care 2,220,091.52 RON cofinantare UE , prin programul POCU/633/6/14, avand codul mysmiss: 132664. Proiectul se implementează  de catre Ward Ashby Studio SRL, lider de proiect și Ferma Olga SRL, partener în proiect. Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020. Proiectul a început in septembrie 2020 și se va finaliza în luna august 2022.Leave a Reply

6 − 2 =