Perioada de probă

Când semnezi un contract de muncă pentru un job pe care ți l-ai dorit foarte mult, te aștepti la o colaborare pe termen lung. De aceea poți fi surprins când, după ce ți se comunică că ai obținut job-ul, vei fi informat că vei semna mai întâi un contract pe perioadă determinată – perioada de probă. Nu trebuie să fi descurajat, nu este o dovadă de neîncredere din partea angajatorului, nu trebuie să privești cu suspiciune această abordare. Este ceva firesc, nu obligatoriu (nu toate companiile recurg la perioada de probă atunci când angajează personal nou), dar reglementat de un cadrul legal și este și în beneficiul tău: vei avea ocazia să vezi ce presupune job-ul, dacă este potrivit pentru tine din interior, lucrând efectiv și interacționând cu colegii cu care vei împărți sarcinile.

Pentru că este foarte important să fii cât mai informat referitor la drepturile și obligațiile tale, iată ce prevede Codul Muncii referitor la perioada de probă:

Art. 31. [perioada de probă]

(1) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcțiile de execuție și de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcțiile de conducere. Acestea sunt perioadele stabilite în cazul unui contract de muncă cu durată nedeterminată.

(2) Verificarea aptitudinilor profesionale la încadrarea persoanelor cu handicap se realizează exclusiv prin modalitatea perioadei de probă de maximum 30 de zile calendaristice.

(3) Pe durata sau la sfârșitul perioadei de probă, contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la inițiativa oricăreia dintre părți, fără a fi necesară motivarea acesteia.

(4) Pe durata perioadei de probă, salariatul beneficiază de toate drepturile și are toate obligațiile prevăzute în legislația muncii, în contractul colectiv de muncă aplicabil, în regulamentul intern, precum și în contractul individual de muncă.

(5) Pentru absolvenții instituțiilor de învățământ superior, primele 6 luni după debutul în profesie se consideră perioada de stagiu. Fac excepție acele profesii în care stagiatura este reglementată prin legi speciale. La sfârșitul perioadei de stagiu, angajatorul eliberează obligatoriu o adeverință, care este vizată de inspectoratul teritorial de muncă în a cărui raza teritorială de competență acesta își are sediul.

(6) Modalitatea de efectuare a stagiului prevăzut la alin. (5) se reglementează prin lege specială.

Durata perioadei de proba diferă nu numai în raport cu funcția ocupată, ci și în raport cu tipul de contract de muncă semnat. Astfel, dacă semnezi un contract de muncă pe perioadă determinată sau unul pe perioadă temporară, prevederile legale despre perioada de probă sunt acestea:

Art. 85. [durata perioadei de probă în cazul contractului individual de muncă pe durată determinată]

Salariatul încadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată poate fi supus unei perioade de probă, care nu va depăşi:

  1. a) 5 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mică de 3 luni;
  2. b) 15 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă cuprinsă între 3 şi 6 luni;
  3. c) 30 de zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de 6 luni;
  4. d) 45 de zile lucrătoare în cazul salariaţilor încadraţi în funcţii de conducere, pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de 6 luni.

Dacă îți găsești un job sezonier, iată prevederile legale despre perioada de probă:

Art. 97. [perioada de probă pentru salariatul temporar]

Prin contractul de muncă temporară se poate stabili o perioadă de probă pentru realizarea misiunii, a cărei durată nu poate fi mai mare de:

  1. a) două zile lucrătoare, în cazul in care contractul de muncă temporară este încheiat pentru o perioadă mai mică sau egală cu o lună;
  2. b) 5 zile lucrătoare, în cazul în care contractul de muncă temporară este încheiat pentru o perioadă cuprinsă între o lună și 3 luni;
  3. c) 15 zile lucrătoare, în cazul in care contractul de muncă temporară este încheiat pentru o perioadă cuprinsă între 3 și 6 luni;
  4. d) 20 de zile lucrătoare, în cazul în care contractul de muncă temporară este încheiat pentru o perioadă mai mare de 6 luni;
  5. e) 30 de zile lucratoare în cazul salariaților încadrați în funcții de conducere, pentru o durată a contractului de muncă temporară mai mare de 6 luni.

Așadar ai un timp limitat în care îți poți da seama dacă îți place acest job și dacă dorești să rămâi în această companie, dar și pentru a îi dovedia ngajatorului că ști cea mai bună alegere pentru el și poate să îți ofere la finalul perioadei de probă un contract pe perioadă nedeterminată.

Vom vedea în articolele următoare ce presupune integrarea, adaptarea, acomodarea la un nou loc de muncă și cum poți face să fii remarcat pozitiv și să faci o echipă excelentă împreună cu noii tăi colegi.

Succes!Leave a Reply

3 × four =