Alegerea administratorului firmei

Administrarea unei firme se face prin unul sau mai mulți administrator. Iată ce trebuie să știi despre acest rol.

Cel mai adesea administratorul unei firme este o persoană fizică, chiar dacă în anumite condiții poate fi desemnată administrator și o persoana juridică. Persoana pe care o alegi administrator trebuie să aibă capacitate de exercițiu deplină, adică să aibă capacitatea de a încheia singur acte juridice, să aibă peste 18 ani, excepție făcând minorii care sunt căsătoriți. Administratorul nu trebuie să aibă cazier judiciar sau fiscal. Nu este necesar ca administratorul să facă parte din rândul asociaților, deși, în mod frecvent, acesta este ales din cadrul asociaților.

Administratorul gestionează societatea comercială, realizând efectiv funcția de conducere curentă a afacerilor societății.

Obligațiile care îi revin administratorului sunt stabilite prin Legea nr. 31/1990 unele privind însăși constituirea societății, iar altele funcționarea societății cum ar fi:

  • Îndeplinirea formalităților necesare constituirii societății;
  • Aducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale;
  • Participarea la adunările generale, la ședințele consiliului de administrație și ale organelor de conducere similare acestora;
  • Operațiuni care nu implică, pentru validitatea lor, hotărârile adunării generale ori ale organelor de conducere;
  • Reprezentarea societății în raporturile cu alte subiecte de drept, în fața organelor de jurisdicție și a celor cu care societății i se impun, legal, relații, de regulă, de natură administrativă;
  • Asigurarea efectuării vărsămintelor la capitalul social;
  • Constituirea și ținerea registrelor obligatorii ale societății;
  • Asigurarea întocmirii bilanțului și a contului de profit și pierderi.

Potrivit Legii nr. 31/1990, administratorul societății poate face toate operațiile cerute pentru aducerea la îndeplinire a scopului societății, cu excepția restricțiilor menționate în actul constitutiv.

În limitele menționate, administratorul poate încheia acte de conservare, actele de administrare și actele de dispoziție pe care le impune gestiunea societății.

Atunci când îți înființezi propria firmă poți decide să fii tu administratorul firmei sau poți alege dintre asociații firmei, însă ideal este să te consulți înainte cu un avocat care îți poate explica în detaliu ce implică acest rol. Este foarte important să cunoști drepturile și obligațiile administratorului pentru a lua cea mai bună decizie pentru firma ta.

Succes!