Actul constitutiv și capitalul social (I)

Continuăm lista pașilor pe care trebuie să îi urmezi pentru a îți înființa propria firmă cu întocmirea actului constitutiv și detalii despre capitalul social.

Actul constitutiv este documentul principal care stă la baza înființării și funcționării oricărei societăți. Este foarte important să știi cum să întocmești corect actul constitutiv, în conformitate cu legislația în vigoare, pentru ca acesta să fie acceptat la Oficiul Național al Registrului Comerțului (autoritatea unde va trebui depus împreună cu celelalte documente despre care am discutat și vom mai discuta).

Iată care sunt mențiunile obligatorii în Actul constitutiv al unei societăți (cu răspundere limitată – SRL):

  1. Datele de identificare ale asociaților:

– dacă aceștia sunt persoane fizice va fi nevoie de: nume, prenume, CNP, locul și data nașterii, domiciliul, cetățenia.

– dacă vorbim despre asociați – persoane juridice în actul constitutiv trebuie să scriem: denumirea, sediul, numărul de înregistrare la Registrul Comerțului sau codul unic de înregistrare, naționalitatea.

  1. Forma societății:

– societate cu răspundere limitată (SRL)

  1. Denumirea societății

– denumirea este compusă dintr-un cuvânt/combinație de cuvinte, silabe, cifre etc. la care se adaugă forma de societate; ex. Impex 2000 S.R.L., Unika S.R.L., Pro-Legal 2013 S.R.L.

  1. Sediul social al societății:

– adresa sediului social prevăzut în Actul Constitutiv trebuie să corespundă exact cu cea din titlul de proprietate sau din contractul de spațiu încheiat în acest scop

  1. Sediile secundare ale societății sau condițiile pentru înființarea lor ulterioară

– sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte unități fără personalitate juridică

  1. Obiectul de activitate al societății

– aici este vorba despre domeniul și obiectul principal de activitate, dar și activitățile secundare (dacă este cazul) în conformitate cu CAEN (Clasificarea Activităților Economice din România)

(va urma)