Actul constitutiv și capitalul social (II)

Continuăm în articolul de mai jos prezentarea mențiunilor obligatorii din Actul Constitutiv al unei societăți (cu răspundere limitată – SRL):

  1. Capitalul social

– în actul constitutiv trebuie precizat aportul fiecărui asociat exprimat în numerar și, dacă este cazul, în natură, valoarea aportului în natură; modul evaluării aportului în natură; numărul total și valoarea nominală a părților sociale; numărul părților sociale ale fiecărui asociat.

– capitalul social al societății cu răspundere limitată (SRL) nu poate fi mai mic de 200 lei și se divide în părți sociale egale, care nu pot fi mai mici de 10 lei fiecare.

  1. Administratorii

– în funcție de tipul administratorilor (persoane fzice sau juridice) în actul constitutiv se vor menționa numele / denumirea completă, locul și data nașterii (pentru persoane fzice), CNP / nr. de înregistrare la Registrul Comerțului, domiciliul / sediul, cetățenia / naționalitatea

  1. Datele de identificare ale primilor cenzori și ale auditorului financiar, dacă există

– în cazul societății cu răspundere limitată, desemnarea cenzorilor este obligatorie numai dacă numărul asociaților este mai mare de 15, iar desemnarea auditorul financiar numai dacă societatea este supusă obligației legale de auditare.

  1. Participarea fiecărui asociat la beneficii și pierderi

– participarea asociaților la beneficii și pierderi se exprimă în procent (%) din capitalul social. De regulă, participarea la beneficii și pierderi este direct proporțională cu procentul deținut de fiecare asociat la capitalul social, însă asociații pot conveni și altfel.

  1. Durata societății

– de obicei vorbim despre durata nedeterminată; însă se pot înființa și societăți cu durată determinată

  1. Modul de dizolvare și de lichidare

Actul Constitutiv se încheie, în principiu, sub semnătura privată a asociaților (sau reprezentanților asociaților) care pun bazele societății. În mod excepțional, atunci când printre bunurile aduse ca aport la capitalul social se află un teren, Actul Constitutiv trebuie să aibaă forma autentică (adică validată de un notar public).