Depunerea actelor și înmatricularea la Registrul Comerțului (II)

Continuăm astăzi cu prezentarea detaliată a documentelor necesare pentru înregistrarea în Registrul Comerțului, respectiv înregistrarea fiscală și autorizarea funcționării societății în nume colectiv, în comandită simplă și cu raspundere limitată.

  1. Formular standard de Cerere de înregistrare care se descarcă de pe site-ul ONRC;
  2. Formularul Anexa 1 privind înregistrarea fiscală care se descarcă de pe site-ul ONRC;
  3. Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte că persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2 care se descarcă de pe site-ul ONRC);
  4. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării denumirii firmei;
  5. Actul constitutive în original;
  6. Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social și, dacă este cazul, înscrisul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu secundar;
  7. Dovezile privind constituirea capitalului social la bancă;
  8. Formulare standard de declaraţii date pe propria răspundere, de către fondatori/administratori, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi;