Studii universitare de licență

Programele de studii universitare de licență reprezintă, conform Ministerului Educației, ciclul I de studii universitare. Acestea sunt organizate în 3 tipuri de forme de învățământ:

– forme de învățământ cu frecvență

– forme de învățământ cu frecvență redusă

– forme de învățământ la distanță.

Învățământul cu frecvență presupune o durată a studiilor universitare cu licență de 3 ani sau 4 ani (învăţământul universitar din domeniile ştiinţe inginereşti, ştiinţe juridice şi teologie pastoral).

Excepție fac programele de studii de licenţă din domeniile reglementate la nivelul Uniunii Europene, care se pot organiza doar la forma de învăţământ cu frecvenţă, într-un program de studii universitare oferite comasat (ciclul I și II), unitar, cu o durată cuprinsă între 5 şi 6 ani, diplomele obţinute fiind echivalente diplomei de master.

În ceea ce privește costul pe care îl presupune învățământul cu frecvență acesta se regăsește în două forme: cu finanțare de la bugetul de stat sau cu taxă.

Pentru acest tip de învățământ pot aplica absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă.

Finalizarea studiilor presupune susținerea și unui examen de licență și obținerea unui punctaj conform baremului minim.

Succes!