Studii universitare de masterat

În continuarea studiilor universitare de licență poți urma programele de studii universitare de master care reprezintă al II-lea ciclu de studii universitare.

Organizate la formele de învățământ cu frecvență sau cu frecvență redusă, acestea presupun o durată de studiu de 1-2 ani.

Pentru profesii reglementate prin norme, recomandări sau bune practici europene, ciclul I şi ciclul II de studii universitare pot fi oferite comasat, într-un program unitar de studii universitare cu o durată cuprinsă între 5 şi 6 ani, la învăţământul cu frecvenţă, diplomele obţinute fiind echivalente diplomei de master.

Acestea sunt susținute ca și studiile universitare de livență fie cu finanțare de la bugetul de stat, fie în regim cu taxă.

La această formă de studii pot aplica candidații care au absolvit un program de studii universitare cu licență care au obținut diploma de licență, iar finalizarea lor se realizează prin susținerea unei lucrări de dizertație.

Succes!